REKREASYON LİDERLİĞİ

Modern yaşamın beraberinde getirdiği yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı ve çevresel etkilerden olumsuz etkilenen bireylerin bedeni ve ruhi sağlığını tekrar elde etmeleri veya devam ettirmeleri ihtiyacına karşılık gelen bir kavram olarak rekreasyon üzerine odaklanmaktadır. Bireylerin çevresel tehditler ve olumsuzlukların etkilerini bertaraf ederek aynı zamanda zevk ve haz almak amacıyla, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve bağlantısız serbest zaman içinde, isteğe bağlı ve gönüllü olarak ferdi veya grup içinde seçerek yaptığı etkinlikler bütünü olarak rekreasyon; Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu da dikkate alındığında bir vatandaşlık hakkı olarak yerel yönetimlerin sorumluluk alanı içerisine girmektedir.

Bu başlık, Türkiye’nin nüfus popülâsyonu olarak en kalabalık ve kozmopolit şehri İstanbul için de önemli bir konu teşkil etmektedir. İstanbul ili kapsamında rekreasyon faaliyetleri ve rekreasyon liderliği uygulamaları günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Hem spor yönetimi hem de örgütsel davranış yazını açısından yeni ve güncel bir kavram olarak rekreasyon liderliği, rekreatif faaliyetler ile ilgili alanlardaki liderlik faaliyetlerini altında toplayan özgün bir liderlik yaklaşımıdır. Hitap ettiği alan bakımından spesifik bir nitelik taşımaktadır.
shutterstock_364070960Bu açıdan rekreasyon liderliği; yönetsel rekreasyon liderliği ve dönüşümsel rekreasyon liderliği olmak üzere iki boyutta incelenmektedir. Yönetsel rekreasyon liderliği, sporcuların nasıl ödüller beklediğini saptayan ve bu doğrultuda ödüllere ulaşmak için istenen performans standartlarını belirleyen böylece onlara yol gösteren koç yada antrenör ile ilişkili olup; burada bir değiş tokuş süreci söz konusudur. Dönüşümsel rekreasyon liderliği ise; bir lider olarak antrenör ve koçların çalıştırdıkları kişilere bir rol modeli, bir ilham kaynağı olarak öncelikli olarak onların duygularına hitap etmeleri ile tanımlanmaktadır. Bu rekreasyon liderliği tipinde liderin birlikte çalıştırdığı sporcularla arasında kurulan duygusal bağ öne çıkmaktadır.

Rekreasyon liderliği; nispeten yeni bir kavram olduğundan; ilgili literatür açısından henüz bakir bir alanı ifade etmektedir. Bu noktada rekreasyon liderliği kavramı üzerinde özellikle yerel yönetimlerin hassasiyetle durması gerektiği düşünülmektedir. Özelikle ülkemizde genel anlamda rekreatif faaliyetlere özelikle de spor rekreasyonu faaliyetlerine katılım gelişmiş batı ülkelerine nazaran oldukça düşük düzeylerde seyretmektedir. Koç, antrenör ve diğer spor eğitmenlerinin rekreasyon liderliği özellikleri sergilemesi, bu özellikler sahip antrenör ve koçların yerel yönetimler kapsamında istihdam edilerek gerekli eğitimlere tabi tutulması, rekreasyon faaliyetlerine katılımı artırma yönünde önemli bir adım teşkil edecektir.

 

Son Yazılar